Dílčí stránky

ANTONI SZEWCZYK – ANT-MAR MULTIBRANCH ENTERPRISE

realizuje projekt spolufinancovaný z evropských fondů:

„Vstup společnosti PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ANT-MAR“ – ANTONI SZEWCZYK s výrobkem z dřevěných palet na německý a český trh“.

Popis projektu:

Multioborová společnost „ANT-MAR“ Antoni Szewczyk se po pečlivé analýze vybraných trhů rozhodla expandovat na nové zahraniční trhy, tj. do USA a Evropy. německý a český trh. Výrobkem, který by společnost chtěla prosadit na nových zahraničních trzích, je prodej dřevěných palet, jejichž výrobcem je žadatelská společnost.

Pro vědomý a obezřetný vstup na německý a český trh byly naplánovány následující kroky:

  1. Nákup komplexních poradenských služeb, které pomohou uvést a propagovat společnost žadatele na německém a českém trhu. Poradenská služba bude zahrnovat dvě fáze: Fáze I – příprava expanze s analýzou cílových trhů, vypracování strategie vstupu a nového obchodního modelu,

Fáze II – marketingové aktivity spojené s uvedením a propagací služeb žadatele na nových zahraničních trzích.
2. nákup dlouhodobého majetku v podobě paletové hřebíkovačky za účelem zvýšení výrobní kapacity.
3. nákup CRM softwaru pro práci se zahraničními zákazníky.

Doba trvání projektu je definována jako: 01.05.2022-31.12.2023 r.

Cíle projektu:

Cílem projektu je internacionalizace aktivit na nových zahraničních trzích, tj. Německo a Česká republika.

Plánované výsledky:

  1. Získání nových zahraničních trhů v podobě Německa a České republiky.
  2. Zvýšení příjmů, které následně umožní další investice.

3.Navázat nové mezinárodní kontakty, které umožní další mezinárodní expanzi na nové trhy.

4.Zvýšit podíl prodeje dřevěných palet EPAL na zahraničních trzích.

  1. Zvýšené příjmy a nové zahraniční kontakty zajistí společnosti náskok před konkurencí.

Hodnota projektu: 365 310,00 PLN

Příspěvek z Evropského fondu: 252 450,00PLN

Společnost

Multiobchodní společnost
ANT-MAR
Antoni Szewczyk
Adamówka 177
37-534 Adamówka
NIP 794-000-01-17

Služby

© 2023 Víceoborová společnost ANT-MAR