ANT-MAR | Produkcja Palet EPAL, Noclegi, Stacja Paliw, Sprzedaż palet, Palety, Usłgi transportowe

Dofinansowanie

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ANT-MAR” – ANTONI SZEWCZYK

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskichpt:

„Wejście firmy PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ANT-MAR” – ANTONI SZEWCZYK z produktem w postaci palet drewnianych na rynek niemiecki i czeski”

Opis projektu:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANT-MAR” Antoni Szewczyk po wnikliwej analizie wybranych rynków podjął decyzję o przeprowadzeniu ekspansji na nowerynki zagraniczne tj. rynek niemiecki i czeski. Produkt jaki firma chciałabypromować na nowych rynkach zagranicznych to sprzedaż palet drewnianych, których firma Wnioskodawcy jest producentem.

 

W celu świadomego irozważnego wejścia na rynki Niemiec i Czech zaplanowano następujące kroki:

 

-Zakup kompleksowej usługi doradczej, która pomoże wprowadzić i wypromować firmę Wnioskodawcy na rynku niemieckim i czeskim. Usługa doradcza obejmie dwa etapy: Etap I –poprzedzenie ekspansji analizą rynków docelowych, opracowaniem strategii wejścia i nowego modelubiznesowego,

-Etap II – działania marketingowe związane z wprowadzeniem i promocją usług Wnioskodawcy na nowych rynkach zagranicznych.
-Zakup środka trwałego w postaci zbijarki do palet w celu zwiększenia mocy produkcyjnej.
-Zakup oprogramowania CRM do obsługi klientów zagranicznych.

 

Czas trwania projektu określono na: 01.05.2022–31.12.2023 r.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkachzagranicznychtj. Niemiec i Czech.

 

Planowane efekty:

 

-Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Niemiec i Czech.

-Uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na dalsze inwestycje.

-Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

-Zwiększenie udziału w sprzedaży palet drewnianych EPAL na rynkach zagranicznych.

-Zwiększone dochody oraz nowe kontakty zagraniczne pozwolą na wyprzedzenie konkurencyjnych podmiotów.

 

Wartość projektu: 365 310.00 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 252 450.00PLN